کابلهای کواکسیال از جمله تولیدات شاخص صنایع کابل کرمان و کاویان است که شامل کابلهای تقویت شده تصویر ،کابل آنتن ،کابل دوربین مداربسته ، کابل میکروفون و ترکیبی میباشد .