کابلهای مخابراتی شامل کابلهای هوایی JY(st)Y و زمینی A2Y(st)2Y برای انتقال سیگنال تلفن و آیفون مورد استفاده قرار میگیرند .

کابلهای هوایی توکار با روکش PVC به رنگ طوسی و کابلهای زمینی روکار با روکش پلی اتیلن به رنگ مشکی تولید میشوند .