انتخاب کابل آیفون مناسب

کابل آیفون تصویری و صوتی کاملا با هم متفاوت هست.
اما متاسفانه در بعضی از ساختمان ها آیفون صوتی خود را تعویض میکنند و آیفون تصویری جایگزین می کنند.
ولی از همان کابل آیفون قبلی، یعنی آیفون صوتی استفاده می کنند.
اما به این مسئله توجه نمی کنند که کابل آیفون صوتی با آیفون تصویری کاملا متفاوت است و همین مسئله باعث بروز مشکلاتی می شود.

نویز در آیفون تصویری

تفاوت ایفون صوتی و تصویری، در کابل کشیدیتای آنها هست.
در آیفون صوتی تنها نیاز به کابل عبور صدا و یک سیم برای فرمان باز کن درب است.
اما در آیفون تصویری، نیاز به عبور صدا و تصویر همزمان داریم.

کابل آیفون
کابل آیفون ، بخش بسیار مهمی برای نصب آیفون است.
زیرا این کابل ، وظیفه انتقال اطلاعات تصویری و صوتی را دارد.
بخش اعظمی از هزینه های نصب ایفون، مربوط به خرید کابل آیفون است .

انواع کابل آیفون

کابل آیفون معمولی
کابل معمولی در دو مدل 0.4 و 0.6 موجود است. این کابل ها ، در سیم کشی آیفون های صوتی  و معمولی و سیم کشی تلفن ها استفاده می شود.
کابل فویلدار
این کابلها در دو مدل ، 0.4 و0.6 موجود است.این کابل ها، برای سیم کشی آیفون تصویری استفاده می شود.
در این کابلهای فویلدار، یک لایه فویل روی سیم ها پیچیده شده است.
و همین لایه فویل مانع نویز در تصویر و صدا می شود.
علاوه بر این این کابلها دارا یشیلد هستند. شیلد هم همان سیم لخت موجود در کابل است.

کابل مناسب ایفون تصویری

بهترین جنس کابل ، از آلیاژ مس است . اما در بازار های امروزی  و گرانی آلیاژ مس ، خیلی از تولید کنندگان از آلیاژهای نامرغوب استفاده می کنند.

برای سیم کشی آیفون تصویری در ساختمان های بزرگ با واحد های زیاد ، بهترین گزینه استفاده از کابل مسی می باشد.