مقایسه محصولات


سایز
کلاف ۱۰۰ متری
جنس
تمام مس
روکش
PVC
شیلد
۱۲۲ رشته