مقایسه محصولات


جنس
تمام مس
روکش
PVC فویلدار
شیلد
قلع اندود
سایز
کلاف ۳۰۰ متری