مقایسه محصولات


جنس
تمام مس
روکش
PVC فویلدار
سایز
بصورت برش در متراژ عرضه میگردد