مقایسه محصولات


جنس
تمام مس
روکش
PVC فویلدار
بسته بندی
بصورت برش متری به فروش میرسد