کابل آنتن صادراتی کرمان

یکی از رایجترین و به نظر راحترین کارهای زندگی ، شاید خرید کابل آنتن باشد.
وقتی وارد فروشگاه کابل آنتن میشوید و قصد خرید دارید باید بدانید چه کابل آنتنی مناسب است.

اگر کابلی نیاز دارید که طول آن کمتر از 15 متر است ، باید کابلی خریداری کنید  که به نام 3c معروف است .
این کابل ها در بازار به نام کابل آنتن معمولی یا ساده معروف هستند.

کابل 4.5C

اگر قصد خرید کابل دارید و کابل آنتن مورد نیاز شما بالای 15 متر است باید از کابلی، که در بازار به کابل 4.5C  معروف است خریداری کنید.
این کابلها در بازار به نام کابل آنتن صادراتی مشهور هستند.

تفاوت بارز کابل ساده با کابل صادراتی قطعا بر حسب قیمت آنها است.
با توجه به تفاوت کیفیت ، کابل ساده از کابل صادراتی خیلی ارزانتر است.

نکات مهم کابل آنتن

برای اینکه تصویر خوبی از تلویزیون خود داشته باشید باید در تهیعه کابل آنتن به نکات زیر توجه فرمایید.

1- کابل آنتن را یک تکه تهیه فرمایید و به صورت یک تکه از آنتن به تلویزیون بکشید.
اگر از کابل دو یا چند تکه استفاده کنید ف تصویر خیلی خوبی نخواهید داست.

2- اتصال درست کابل آنتن
اگر نیاز بود که کابل را به هم متصل کنید. نمی توانید مثل سیم برق ، سیم های کابل را به هم بتابانید.
بلکه باید از فیش رابط مخصوص استفاده کنید.
اگر سیم های کابل را به هم بتابانید، بخش زیاد از اطلاعات ارسالی و سیگنالهای تصویر را از دست می دهید . و نمی توانید تصویر خوبی از تلویزیون خود داشته باشید.

3- اهمیت به طول و جنس کابل
در هنگام خرید خیلی دقت بفرمایید که کابل آنتن استاندارد باشد و از خرید کابل آنتن تقلبی خودداری فرمایید.

4- رعایت اتصال دو تلویزیون با یک کابل
زمانیکه قصد دارید دو تلویزیون را با یک کابل به هم متصل کنید حتما از اسپلیتر استفاده نمایید.